ECDL-Körkort

ECDL, även kallat ”Det europeiska datakörkortet”, är ett bevis på att man besitter grundläggande kompetenser inom området data och IT, som till exempel att använda en persondator och liknande.

Dator

För att erhålla ett ECDL-körkort krävs att man behärskar sju olika områden inom IT, eller moduler som de kallas i själva testet. Dessa sju moduler är:

  • Allmän IT-kunskap
  • Operativsystem och filhantering
  • Ordbehandling
  • Kalkylering
  • Databaser/List- och registerhantering
  • Presentation
  • Information och kommunikation

Fördelaktigt med datakörkort

Att ta datakörkort kan vara en bra idé om man känner att man inte behärskar datorn som verktyg till fullo. Ett datakörkort ökar också ens chans till arbete då många jobb idag kräver att man har grundläggande IT-kunskaper. Genom att inneha ett ECDL-körkort säkerställer man för arbetsgivaren att man behärskar datorer på ett bra sätt, vilket på så sätt ökar chanserna till anställning.

Även om man inte ämnar att arbeta med datorer eller IT så är det förstås fördelaktigt att man i dagens samhälle har någorlunda kunskaper om datorer och dess beståndsdelar. Ingen har undgått den utveckling som skett under en lång tid och det är knappast så att användningen av datorer, smarta telefoner och liknande saker kommer att minska framöver heller.